Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

3,990,000
3,490,000
3,490,000
3,190,000
2,790,000
2,790,000
2,490,000
2,390,000
2,390,000
1,990,000
1,990,000
1,590,000