Vòi Bếp Hafele HT20-GH1P259 570.82.300 Nóng Lạnh Dây Rút Màu Đen

Mã: 570.82.300
Thương hiệu
Vòi Bếp Hafele HT20-GH1P259 570.82.300 Nóng Lạnh Dây Rút Màu Đen Vòi Bếp Hafele HT20-GH1P259 570.82.300 Nóng Lạnh Dây Rút Màu Đen
Tình trạng Còn hàng

Hotline: 0971-60-65-65