Vòi Bếp Hafele HT20-CH1P259 570.82.210 Nóng Lạnh Dây Rút Màu Chrome

Mã: 570.82.210
Thương hiệu
Vòi Bếp Hafele HT20-CH1P259 570.82.210 Nóng Lạnh Dây Rút Màu Chrome Vòi Bếp Hafele HT20-CH1P259 570.82.210 Nóng Lạnh Dây Rút Màu Chrome
Tình trạng Còn hàng

Hotline: 0971-60-65-65