Nắp Êm Bồn Cầu Thân Dài TOTO TC393VS

Mã: TC393VS
Thương hiệu
Nắp Êm Bồn Cầu Thân Dài TOTO TC393VS Nắp Êm Bồn Cầu Thân Dài TOTO TC393VS
Kích thước47.3 × 36.1 × 8.3 cm

Giá bán 1,121,000
Giá niêm yết 1,280,000 Giảm 12%

Hết hàng