Nắp Êm Bồn Cầu Thân Dài TOTO TC385VS

Mã: TC385VS
Thương hiệu
Nắp Êm Bồn Cầu Thân Dài TOTO TC385VS Nắp Êm Bồn Cầu Thân Dài TOTO TC385VS
Kích thước49.5 × 36.8 × 6.2 cm

Giá bán 606,000
Giá niêm yết 690,000 Giảm 12%

Hết hàng