Dây Cấp Inax A-701-9

Mã: A-701-9
Thương hiệu
Dây Cấp Inax A-701-9 Dây Cấp Inax A-701-9
Kích thước 40 cm
Tình trạng Còn hàng
Tình trạng Chờ hàng

Giá bán 77,000
Giá niêm yết 90,000 Giảm 14%

Cho phép đặt hàng trước

Hotline: 0971-60-65-65