Ống Xả Nước Bầu Inax A-603PV

Mã: A-603PV
Thương hiệu
Ống Xả Nước Bầu Inax A-603PV Ống Xả Nước Bầu Inax A-603PV
Kích thước32 cm
Tình trạng Còn hàng
Tình trạng Chờ hàng

Giá bán 1,076,000
Giá niêm yết 1,220,000 Giảm 12%

Cho phép đặt hàng trước

Hotline: 0971-60-65-65