Chậu Đá Hafele Blancozia 9 567.68.349 2 Hộc Màu Đen

Mã: 567.68.349
Thương hiệu
Chậu Đá Hafele Blancozia 9 567.68.349 2 Hộc Màu Đen Chậu Đá Hafele Blancozia 9 567.68.349 2 Hộc Màu Đen
Tình trạng Còn hàng

Giá bán 9,435,000
Giá niêm yết 12,580,000 Giảm 25%

Hotline: 0971-60-65-65