Bồn Cầu TOTO 2 Khối CS325DMT2 Nắp Đóng Êm

Mã: CS325DMT2
Thương hiệu
Bồn Cầu TOTO 2 Khối CS325DMT2 Nắp Đóng Êm Bồn Cầu TOTO 2 Khối CS325DMT2 Nắp Đóng Êm
Tình trạng Còn hàng
Tình trạng Chờ hàng

Giá bán 3,718,000
Giá niêm yết 4,420,000 Giảm 16%

Cho phép đặt hàng trước

Hotline: 0971-60-65-65