Bồn Cầu Điện Tử American Standard KP-8312 PLAT Nắp Tự Động

Mã: KP-8312 PLAT
Thương hiệu
Bồn Cầu Điện Tử American Standard KP-8312 PLAT Nắp Tự Động Bồn Cầu Điện Tử American Standard KP-8312 PLAT Nắp Tự Động
Tình trạng Còn hàng

Giá bán 40,094,000
Giá niêm yết 67,000,000 Giảm 40%

Hotline: 0971-60-65-65

https://www.youtube.com/watch?v=8TQynu2-gfY