Bếp Điện Từ Kết Hợp Malloca MH-02IR D 1 Từ 1 Điện

Mã: MH-02IR D
Thương hiệu
Bếp Điện Từ Kết Hợp Malloca MH-02IR D 1 Từ 1 Điện Bếp Điện Từ Kết Hợp Malloca MH-02IR D 1 Từ 1 Điện
Tình trạng Còn hàng

Giá bán 17,347,000
Giá niêm yết 20,900,000 Giảm 17%

Hotline: 0971-60-65-65