Bàn Cầu Đặt Sàn TOTO CW681/TCP06/T53P100VR/TC375CVK Nắp Đóng Êm

Mã: CW681/TCP06/T53P100VR/TC375CVK
Thương hiệu
Bàn Cầu Đặt Sàn TOTO CW681/TCP06/T53P100VR/TC375CVK Nắp Đóng Êm Bàn Cầu Đặt Sàn TOTO CW681/TCP06/T53P100VR/TC375CVK Nắp Đóng Êm
Tình trạng Còn hàng

Giá bán 13,478,000
Giá niêm yết 16,082,000 Giảm 16%

Hotline: 0971-60-65-65