Bàn Cầu Caesar 2 Khối CD1320+TAF400H Nắp Điện Tử

Mã: CD1320+TAF400H
Thương hiệu
Bàn Cầu Caesar 2 Khối CD1320+TAF400H Nắp Điện Tử Bàn Cầu Caesar 2 Khối CD1320+TAF400H Nắp Điện Tử
Tình trạng Còn hàng

Giá bán 8,506,000
Giá niêm yết 9,968,000 Giảm 15%

Hotline: 0971-60-65-65