Bàn Cầu Caesar 2 Khối CD1320+TAF400H Nắp Điện Tử

Mã: CD1320+TAF400H
Thương hiệu
Bàn Cầu Caesar 2 Khối CD1320+TAF400H Nắp Điện Tử Bàn Cầu Caesar 2 Khối CD1320+TAF400H Nắp Điện Tử
Tình trạng Còn hàng

Giá bán 7,914,000
Giá niêm yết 9,691,000 Giảm 18%

Hotline: 0971-60-65-65