Vòi Xả Cảm Ứng TOTO DUE113UPEV1 220V

Mã: DUE113UPEV1
Thương hiệu
Vòi Xả Cảm Ứng TOTO DUE113UPEV1 220V Vòi Xả Cảm Ứng TOTO DUE113UPEV1 220V
Kích thước13 × 13 cm