Vòi Sen Tắm Gắn Bồn INAX BFV-8100B Nóng Lạnh

Mã: BFV-8100B
Thương hiệu
Vòi Sen Tắm Gắn Bồn INAX BFV-8100B Nóng Lạnh Vòi Sen Tắm Gắn Bồn INAX BFV-8100B Nóng Lạnh