Phễu Thoát Sàn Inax FDV-12T

Mã: FDV-12T
Thương hiệu
Phễu Thoát Sàn Inax FDV-12T Phễu Thoát Sàn Inax FDV-12T
Tình trạng Còn hàng
Tình trạng Chờ hàng