Nắp Điện Tử Inax CW-EA24

Mã: CW-EA24
Thương hiệu
Nắp Điện Tử Inax CW-EA24 Nắp Điện Tử Inax CW-EA24
Kích thước54.1 × 41.3 × 10.4 cm
Tình trạng Còn hàng
Tình trạng Chờ hàng