Khuyến Mãi Inax C-504VAN + L-285V+LFV-1402S+BFV-1403S-8C

Mã: Combo 139
Thương hiệu
Khuyến Mãi Inax C-504VAN + L-285V+LFV-1402S+BFV-1403S-8C Khuyến Mãi Inax C-504VAN + L-285V+LFV-1402S+BFV-1403S-8C

Giá bán 5,533,000
Giá niêm yết 7,850,000 Giảm 30%

Hết hàng