Chân Ngắn Lavabo American Standard 0755-WT

Mã: 0755-WT
Thương hiệu
Chân Ngắn Lavabo American Standard 0755-WT Chân Ngắn Lavabo American Standard 0755-WT
Tình trạng Còn hàng

Giá bán 880,000
Giá niêm yết 1,250,000 Giảm 30%

Hotline: 0971-60-65-65