Bàn Cầu Inax Treo Tường AC-952+CW-KB22AVN Nắp Rửa Điện Tử

Mã: AC-952+CW-KB22AVN
Thương hiệu
Bàn Cầu Inax Treo Tường AC-952+CW-KB22AVN Nắp Rửa Điện Tử Bàn Cầu Inax Treo Tường AC-952+CW-KB22AVN Nắp Rửa Điện Tử
Tình trạng Còn hàng
Tình trạng Chờ hàng

Giá bán 21,365,000
Giá niêm yết 24,990,000 Giảm 15%

Cho phép đặt hàng trước

Hotline: 0971-60-65-65