Bàn Cầu Caesar 2 khối CD1325+TAF050 Nắp Cơ 2 Nhấn

Mã: CD1325+TAF050
Thương hiệu
Bàn Cầu Caesar 2 khối CD1325+TAF050 Nắp Cơ 2 Nhấn Bàn Cầu Caesar 2 khối CD1325+TAF050 Nắp Cơ 2 Nhấn
Kích thước69 × 37 × 79 cm
Tình trạng Còn hàng

Giá bán 3,968,000
Giá niêm yết 4,525,000 Giảm 12%

Hotline: 0971-60-65-65