Bàn Cầu American Standard 1 Khối WP-1841S3 Nắp Rửa Cơ

Mã: WP-1841S3
Thương hiệu
Bàn Cầu American Standard 1 Khối WP-1841S3 Nắp Rửa Cơ Bàn Cầu American Standard 1 Khối WP-1841S3 Nắp Rửa Cơ
Tình trạng Còn hàng

Giá bán 8,340,000
Giá niêm yết 9,000,000 Giảm 7%

Hotline: 0971-60-65-65